Jak założyć działalność gospodarczą i jak znaleźć środki na dalsze inwestowanie?

Jak założyć działalność gospodarczą i jak znaleźć środki na dalsze inwestowanie?

Prasóweczki

Coraz więcej osób zastanawia się nad założeniem własnej działalności gospodarczej. Praca na własny rachunek i według własnych zobowiązań ma wiele plusów oraz zalet, ale wiąże się także z wieloma aspektami, z którymi pracując u kogoś na umowę o pracę nie musimy się stykać i radzić – wszystko załatwia za nas szef, jako właściwy i prawowity właściciel firmy. Własna działalność gospodarcza to jednak przede wszystkim źródło wielkiej satysfakcji i znaczna możliwość poprawy jakości naszego życia oraz naszych dochodów – aby tak się jednak stało nasza firma musi stać się wartościową i cenioną przez potencjalnych klientów, a także musi się znacznie wyróżniać (pozytywnie – na przykład jakością czy pomysłowością) względem pozostałej na rynku konkurencji w danej branży.

Jak założyć działalność gospodarczą i jak znaleźć środki na dalsze inwestowanie?

Jak założyć firmę?

Według prawa polskiego każda czynność zarobkowa, która jest wykonywana przez daną osobę lub grupę osób w sposób ciągły oraz względnie zorganizowany spełnia definicję działalności gospodarczej. Stwarza to kolejny warunek do spełniania – taką formę działalności należy zarejestrować jako firmę, według zasady – jeśli przynosi ona stały dochód (bez względu na to czy dotyczy to sprzedaży gadżetów na aukcjach internetowy, internetowego second-handu czy udzielanie korepetycji) powinna zostać bezwarunkowo zalegalizowana i prowadzona od tej pory zgodnie z obowiązującym prawem oraz spełniając ustalone odgórnie wytyczne działalności gospodarczej.

W wielkim skrócie aby założyć własną firmę należy zarejestrować nasz pomysł w tak zwanej Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej. Następnie należy wybrać się do Urzędu Skarbowego oraz najczęściej także w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

Wpis do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej to nic innego jak wypełnienie formularza CEIDG-1. Możemy tego dokonać na różne sposoby – osobiście w odpowiednim Urzędzie Gminy bądź Urzędzie Miasta do którego podlega przyszły przedsiębiorca, druk CEIDG-1 można wysłać również listem poleconym (z potwierdzeniem nadania) do wymienionych wyżej urzędów – w tym przypadku podpis przyszłego właściciela firmy powinien być potwierdzony w sposób notarialny, czyli za pośrednictwem odpowiedniego notariusza. Zawnioskować o wpisanie do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej można także w sposób elektroniczny – z użyciem bezpiecznego podpisu kwalifikowanego lub bez niego. W formularzu CEIDG należy wskazać jak przebiegać będzie dokumentacja finansowa firmy i kto będzie się nią zajmował. Na początku funkcjonowania firmy zazwyczaj nie jest to taka pewna i prosta sprawa – zazwyczaj właściciel działalności gospodarczej nie posiada swojego księgowego, nie jest też wstanie od razu wskazać biuro czy firmę księgową z którą zamierza współpracować, dlatego na samym początku najlepiej jest wybrać opcję samodzielnego prowadzenia takiej dokumentacji finansowo-księgowej. W przyszłości można ewentualnie zaktualizować wpis w ewidencji i dopiero wtedy podać dane biura księgowego czy indywidualnego księgowego z którym podjęliśmy współpracę.

Po pomyślnym przejściu rejestracji działalności gospodarczej kolejnymi ważnymi krokami jest zdobycie Numeru Identyfikacji Podatkowej (niezbędny we wszelkich kwestiach podatkowych) oraz Numeru Regon (wymagany we wszelkich kontaktach z Urzędem Skarbowym czy Zakładem Ubezpieczeń Społecznych). Jeśli dana osoba przed założeniem firmy posiadała swój nadany już numer NIP nie ulega on zmianie, jeśli jednak w momencie składania o rejestracji działalności jednostka go nie posiadała – zostanie on nadany po owej rejestracji w CEIDG. Numery NIP oraz REGON są używane przy zawieraniu wszelkich umów pomiędzy firmą a kontrahentem oraz przy okazji wszelkich rozliczeń z urzędami zewnętrznymi. Numery te wraz z adresem i pełną nazwą firmę powinny także znaleźć się na wszystkich pieczątkach, którymi firma dysponuje (a warto je wyrobić od razu – ich obecność odbierana jest jako większy profesjonalizm firmy, często też bywa przydatna w wielu instytucjach i znacznie ułatwia załatwianie niektórych formalności). Ich numery oraz dane firmy do której należą są publicznie dostępne w urzędach, spisach czy panoramach firm – jako dowód na profesjonalizm i rzetelność firmy dla potencjalnych klientów oraz osób chcących sprawdzić ewentualną wiarygodność danej firmy.

Warto pamiętać, że w niektórych branżach na samym założeniu działalności gospodarczej nasz trud załatwianie wszelkiej papierkowej dokumentacji oraz niejednokrotnie chodzenia do różnych urzędów się nie kończy, ze względu na to, że polskie prawo nakłada na niektóre branże i działalności (na przykład jeśli chodzi o gastronomię) obowiązek uzyskania ustalonych odgórnie licencji oraz zezwoleń. Warto dowiedzieć się czy założona przez nas firma wymaga takich dodatkowych pozwoleń, gdyż wymagają one zazwyczaj sporo czasu oraz sporych nakładów finansowych ze strony właściciela działalności gospodarczej, a także spełnienia określonych (i często dość rygorystycznych) warunków do ich otrzymania.

Ostatnim krokiem, który nie jest wszak obowiązkowy (szczególnie przy małej bądź jednoosobowej działalności gospodarczej), ale bardzo przydatnym jest założenie oddzielonego konta firmowego. Warto to zrobić już na samym początku funkcjonowania naszej działalności, ponieważ w znaczny sposób ułatwia to zadanie księgowemu oraz pozwalać łatwiej sterować finansami firmowymi, bez oddzielania od nich wszelkich wpływów prywatnych. Przy wybieraniu banku w którym założymy swoje konto firmowe warto zwrócić przede wszystkim na wysokość opłat za prowadzenie rachunku oraz wszelkie inne czynności z nim związane – przelewy, wpłaty i wypłaty gotówkowe, a także na wysokość opłat za otrzymanie oraz prowadzenie karty do rachunku, która jest przydatna często przy robieniu firmowych zakupów. Założyć rachunek oraz konto firmowo można bez problemu także przez internet. Zarówno wtedy, jak i wybierając tradycyjny sposób na otworzenie konta należy mieć przy sobie najważniejsze dane firmy (NIP, REGON, wydruk z systemu Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej) oraz dowód osobisty jej właściciela. Po założeniu konta bankowego dla naszej firmy ten fakt należy zgłosić Urzędowi Skarbowemu, Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych – nie trzeba jednak udawać się do tych urzędów osobiście, a jedynie wypełniając wniosek aktualizacyjny CEIDG.

Szanse i zagrożenia rynkowe małych działalności gospodarczych oraz początkujących firm

Początkujące firmy oraz przedsiębiorstwa cechuje duża wrażliwość na różne aspekty ich funkcjonowania oraz zazwyczaj niestabilność – zarówno finansowa, jak i ta dotycząca chociażby kadry pracowników. Wynika to przede wszystkim z niedostatecznej znajomości branży oraz danego sektora rynkowego, ale także z braku renomy oraz małej populacji klientów. Przez fachowców uznawane jest, że pierwszy rok funkcjonowania typowej firmy rzadko przynosi oczekiwane zyski. Dobrze jest jeśli w ogóle je przynosi i nie dostarcza większych strat.

Do dwóch najczęściej wyróżnianych (zarówno przez ekspertów, jak i przez samych właścicieli początkujących i nowych na rynku działalności gospodarczych) barier rozwojowych dla działalności gospodarczej są problemy z jej zarządzeniem oraz problemy ekonomiczno-finansowe.

Problemy z zarządzeniem wynikają ze wspomnianego już wcześniej braku znajomości branży oraz zasad respektowanych na rynku. Dużym problemem dla początkujących firm jest skompletowanie rzetelnej i profesjonalnej kadry pracowników – począwszy od księgowego zajmującego się finansami firmy, jak i pracowników odpowiedzialnych za różne kwestie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej – chociażby takiej jak zarządzenie reklamą oraz marketingiem w firmie czy związanej z obsługą klientów oraz potencjalnie zainteresowanych ofertą firmy osób.

Drugą barierą w rozwoju nowej firmy są wszelkie względy ekonomiczno–finansowe. Zazwyczaj osoba zakładająca działalność gospodarczą posiada jakiś kapitał i fundusze – zazwyczaj nie są one jednak w pełni wystarczające dla utrzymania optymalnego rozwoju firmy oraz zapewnieniu jej odpowiedniej ciągłości finansowej.

Gdzie szukać źródeł finansowania dla młodej firmy?

Początkujący przedsiębiorca natrafia na jeden podstawowy błąd – inwestując swoje oszczędności w firmę, po chwili okazuje się, że nie ma przez to zdolności kredytowej wymaganej przez najbardziej popularne banki w kraju. W ten sposób koło się zamyka: brak pieniędzy na dalsze inwestycje -> brak możliwości odnalezienia dodatkowych źródeł finansowania (z powodu niezdolności kredytowej). Z pomocą przychodzą wtedy firmy (nie banki) oferuje kredyty i wsparcie finansowe z przystosowaniem właśnie pod firmy i młode działalności gospodarcze. Mają o wiele mniej restrykcyjnych wymogów względem klienta, gdyż są nastawione na przedsiębiorców i pomoc im w postawieniu firmy na nogi oraz rozwinięcie skrzydeł. Ofertę jednej z najpopularniejszych firm udzielających kredyty dla firm znajdziemy na stronie http://www.kredyty-dla-firmy.pl/ – pamiętajmy, że brak możliwości rozwoju to główny przeciwnik w zaistnieniu firmy na rynku, a odpowiednie dofinansowanie i podjęcie sensownych inwestycji to gwarancja odniesienia sukcesu. Warto zapoznać się z ofertą firmy i razem z fachowcami podjąć decyzję o dalszym rozwoju działalności gospodarczej – bez obawy, że braknie nam środków i funduszy na inwestycje oraz jej rozwój.

Coraz więcej osób zastanawia się nad założeniem własnej działalności gospodarczej. Praca na własny rachunek i według własnych zobowiązań ma wiele plusów oraz zalet, ale wiąże się także z wieloma aspektami, z którymi pracując u kogoś na umowę o pracę nie musimy się stykać i radzić – wszystko załatwia za nas szef, jako właściwy i prawowity właściciel firmy. Własna działalność gospodarcza to jednak przede wszystkim źródło wielkiej satysfakcji i znaczna możliwość poprawy jakości naszego życia oraz naszych dochodów – aby tak się jednak stało nasza firma musi stać się wartościową i cenioną przez potencjalnych klientów, a także musi się znacznie wyróżniać (pozytywnie – na przykład jakością czy pomysłowością) względem pozostałej na rynku konkurencji w danej branży.

Jak założyć firmę?

Według prawa polskiego każda czynność zarobkowa, która jest wykonywana przez daną osobę lub grupę osób w sposób ciągły oraz względnie zorganizowany spełnia definicję działalności gospodarczej. Stwarza to kolejny warunek do spełniania – taką formę działalności należy zarejestrować jako firmę, według zasady – jeśli przynosi ona stały dochód (bez względu na to czy dotyczy to sprzedaży gadżetów na aukcjach internetowy, internetowego second-handu czy udzielanie korepetycji) powinna zostać bezwarunkowo zalegalizowana i prowadzona od tej pory zgodnie z obowiązującym prawem oraz spełniając ustalone odgórnie wytyczne działalności gospodarczej.

W wielkim skrócie aby założyć własną firmę należy zarejestrować nasz pomysł w tak zwanej Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej. Następnie należy wybrać się do Urzędu Skarbowego oraz najczęściej także w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

Wpis do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej to nic innego jak wypełnienie formularza CEIDG-1. Możemy tego dokonać na różne sposoby – osobiście w odpowiednim Urzędzie Gminy bądź Urzędzie Miasta do którego podlega przyszły przedsiębiorca, druk CEIDG-1 można wysłać również listem poleconym (z potwierdzeniem nadania) do wymienionych wyżej urzędów – w tym przypadku podpis przyszłego właściciela firmy powinien być potwierdzony w sposób notarialny, czyli za pośrednictwem odpowiedniego notariusza. Zawnioskować o wpisanie do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej można także w sposób elektroniczny – z użyciem bezpiecznego podpisu kwalifikowanego lub bez niego. W formularzu CEIDG należy wskazać jak przebiegać będzie dokumentacja finansowa firmy i kto będzie się nią zajmował. Na początku funkcjonowania firmy zazwyczaj nie jest to taka pewna i prosta sprawa – zazwyczaj właściciel działalności gospodarczej nie posiada swojego księgowego, nie jest też wstanie od razu wskazać biuro czy firmę księgową z którą zamierza współpracować, dlatego na samym początku najlepiej jest wybrać opcję samodzielnego prowadzenia takiej dokumentacji finansowo-księgowej. W przyszłości można ewentualnie zaktualizować wpis w ewidencji i dopiero wtedy podać dane biura księgowego czy indywidualnego księgowego z którym podjęliśmy współpracę.

Po pomyślnym przejściu rejestracji działalności gospodarczej kolejnymi ważnymi krokami jest zdobycie Numeru Identyfikacji Podatkowej (niezbędny we wszelkich kwestiach podatkowych) oraz Numeru Regon (wymagany we wszelkich kontaktach z Urzędem Skarbowym czy Zakładem Ubezpieczeń Społecznych). Jeśli dana osoba przed założeniem firmy posiadała swój nadany już numer NIP nie ulega on zmianie, jeśli jednak w momencie składania o rejestracji działalności jednostka go nie posiadała – zostanie on nadany po owej rejestracji w CEIDG. Numery NIP oraz REGON są używane przy zawieraniu wszelkich umów pomiędzy firmą a kontrahentem oraz przy okazji wszelkich rozliczeń z urzędami zewnętrznymi. Numery te wraz z adresem i pełną nazwą firmę powinny także znaleźć się na wszystkich pieczątkach, którymi firma dysponuje (a warto je wyrobić od razu – ich obecność odbierana jest jako większy profesjonalizm firmy, często też bywa przydatna w wielu instytucjach i znacznie ułatwia załatwianie niektórych formalności). Ich numery oraz dane firmy do której należą są publicznie dostępne w urzędach, spisach czy panoramach firm – jako dowód na profesjonalizm i rzetelność firmy dla potencjalnych klientów oraz osób chcących sprawdzić ewentualną wiarygodność danej firmy.

Warto pamiętać, że w niektórych branżach na samym założeniu działalności gospodarczej nasz trud załatwianie wszelkiej papierkowej dokumentacji oraz niejednokrotnie chodzenia do różnych urzędów się nie kończy, ze względu na to, że polskie prawo nakłada na niektóre branże i działalności (na przykład jeśli chodzi o gastronomię) obowiązek uzyskania ustalonych odgórnie licencji oraz zezwoleń. Warto dowiedzieć się czy założona przez nas firma wymaga takich dodatkowych pozwoleń, gdyż wymagają one zazwyczaj sporo czasu oraz sporych nakładów finansowych ze strony właściciela działalności gospodarczej, a także spełnienia określonych (i często dość rygorystycznych) warunków do ich otrzymania.

Ostatnim krokiem, który nie jest wszak obowiązkowy (szczególnie przy małej bądź jednoosobowej działalności gospodarczej), ale bardzo przydatnym jest założenie oddzielonego konta firmowego. Warto to zrobić już na samym początku funkcjonowania naszej działalności, ponieważ w znaczny sposób ułatwia to zadanie księgowemu oraz pozwalać łatwiej sterować finansami firmowymi, bez oddzielania od nich wszelkich wpływów prywatnych. Przy wybieraniu banku w którym założymy swoje konto firmowe warto zwrócić przede wszystkim na wysokość opłat za prowadzenie rachunku oraz wszelkie inne czynności z nim związane – przelewy, wpłaty i wypłaty gotówkowe, a także na wysokość opłat za otrzymanie oraz prowadzenie karty do rachunku, która jest przydatna często przy robieniu firmowych zakupów. Założyć rachunek oraz konto firmowo można bez problemu także przez internet. Zarówno wtedy, jak i wybierając tradycyjny sposób na otworzenie konta należy mieć przy sobie najważniejsze dane firmy (NIP, REGON, wydruk z systemu Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej) oraz dowód osobisty jej właściciela. Po założeniu konta bankowego dla naszej firmy ten fakt należy zgłosić Urzędowi Skarbowemu, Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych – nie trzeba jednak udawać się do tych urzędów osobiście, a jedynie wypełniając wniosek aktualizacyjny CEIDG.

Szanse i zagrożenia rynkowe małych działalności gospodarczych oraz początkujących firm

Początkujące firmy oraz przedsiębiorstwa cechuje duża wrażliwość na różne aspekty ich funkcjonowania oraz zazwyczaj niestabilność – zarówno finansowa, jak i ta dotycząca chociażby kadry pracowników. Wynika to przede wszystkim z niedostatecznej znajomości branży oraz danego sektora rynkowego, ale także z braku renomy oraz małej populacji klientów. Przez fachowców uznawane jest, że pierwszy rok funkcjonowania typowej firmy rzadko przynosi oczekiwane zyski. Dobrze jest jeśli w ogóle je przynosi i nie dostarcza większych strat.

Do dwóch najczęściej wyróżnianych (zarówno przez ekspertów, jak i przez samych właścicieli początkujących i nowych na rynku działalności gospodarczych) barier rozwojowych dla działalności gospodarczej są problemy z jej zarządzeniem oraz problemy ekonomiczno-finansowe.

Problemy z zarządzeniem wynikają ze wspomnianego już wcześniej braku znajomości branży oraz zasad respektowanych na rynku. Dużym problemem dla początkujących firm jest skompletowanie rzetelnej i profesjonalnej kadry pracowników – począwszy od księgowego zajmującego się finansami firmy, jak i pracowników odpowiedzialnych za różne kwestie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej – chociażby takiej jak zarządzenie reklamą oraz marketingiem w firmie czy związanej z obsługą klientów oraz potencjalnie zainteresowanych ofertą firmy osób.

Drugą barierą w rozwoju nowej firmy są wszelkie względy ekonomiczno–finansowe. Zazwyczaj osoba zakładająca działalność gospodarczą posiada jakiś kapitał i fundusze – zazwyczaj nie są one jednak w pełni wystarczające dla utrzymania optymalnego rozwoju firmy oraz zapewnieniu jej odpowiedniej ciągłości finansowej.

Gdzie szukać źródeł finansowania dla młodej firmy?

Początkujący przedsiębiorca natrafia na jeden podstawowy błąd – inwestując swoje oszczędności w firmę, po chwili okazuje się, że nie ma przez to zdolności kredytowej wymaganej przez najbardziej popularne banki w kraju. W ten sposób koło się zamyka: brak pieniędzy na dalsze inwestycje -> brak możliwości odnalezienia dodatkowych źródeł finansowania (z powodu niezdolności kredytowej). Z pomocą przychodzą wtedy firmy (nie banki) oferuje kredyty i wsparcie finansowe z przystosowaniem właśnie pod firmy i młode działalności gospodarcze. Mają o wiele mniej restrykcyjnych wymogów względem klienta, gdyż są nastawione na przedsiębiorców i pomoc im w postawieniu firmy na nogi oraz rozwinięcie skrzydeł. Ofertę jednej z najpopularniejszych firm udzielających kredyty dla firmy znajdziemy na stronie www.kredyty-dla-firmy.pl – pamiętajmy, że brak możliwości rozwoju to główny przeciwnik w zaistnieniu firmy na rynku, a odpowiednie dofinansowanie i podjęcie sensownych inwestycji to gwarancja odniesienia sukcesu. Warto zapoznać się z ofertą firmy i razem z fachowcami podjąć decyzję o dalszym rozwoju działalności gospodarczej – bez obawy, że braknie nam środków i funduszy na inwestycje oraz jej rozwój.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments